Loughborough University & TPG

TPG is momenteel betrokken als de industriële partner op een een jaar EPSRC gefinancierd 'Proof of Concept’ project met Loughborough University (LU), ondersteuning van de ontwikkeling en het uitproberen van een nieuwe software tool om de toepassing van Bio-polymeren binnen de industrie te ondersteunen, met name in de sector verpakking. Hoofdonderzoeker in duurzaam ondernemen bij LU, James Colwill verklaarde dat deze ontwikkeling zal ertoe bijdragen dat biopolymeren worden gebruikt in die toepassingen waar de grootste milieu-, sociale en economische voordelen kunnen worden bereikt over de gehele levenscyclus, en binnen de beperkingen van de huidige capaciteit en de infrastructuur beperkingen. De tool ondersteunt het besluitvormingsproces, zowel verticaal als horizontaal binnen het bedrijf, het geven van strategisch, tactische en operationele ondersteuning en begeleiding.

Loughborough University