ซ้อนภาชนะบรรจุไวน์สองเป็นชั้นวางไวน์

จากกรีซ: ซ้อนภาชนะบรรจุไวน์สองเป็นชั้นวางไวน์

ชุดใหม่ที่โดดเด่นจากกล่องของขวัญจาก winemaker Ktima กรีก Gerovassilou ผู้บริโภค intrigues ในหลายระดับ. ภาชนะที่ทำจากไม้อัดไม้โอ๊ค, สะท้อนให้เห็นถึงบาร์เรลในไวน์ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอน. รูปร่างของภาชนะบรรจุที่สอดรับกับรูปทรงของขวดไวน์. จับตัดตายลงในภาชนะช่วยให้แพคเกจที่จะดำเนินการได้อย่างง่ายดาย. ภาชนะแต่ละคนสามารถยอมรับสองขนาดที่แตกต่างกัน / รูปแบบของขวดความจุเดียวกัน. สามขนาดรวมทั้งร่วมกันหรือยืนแยกต่างหาก. พวกเขาสามารถซ้อนกันในการสร้างชั้นวางไวน์.

Wine