บรรจุภัณฑ์ที่มีจมูกแบบ built-in

ปริญญาเอกผู้สมัคร Jenneke Heising ทำงานบนบรรจุภัณฑ์ที่มีจมูกในตัวที่สามารถบอกวิธีการมาร์ทโฟนเป็นปลาสด, ก่อนที่ผู้บริโภคซื้อมัน.

อ่านบทความเต็มรูปแบบ