ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ Orthofix ทำงานร่วมกับ Placon

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ Orthofix ได้ทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ Placon, เพื่อให้เหมาะสมกับบาง 700 ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมกระดูกสันหลังเป็นสี่ถาดกับผู้ติดตาม.

ตลาด