ไฟขวดเบียร์ขึ้นในการสัมผัส

Tequila รสเบียร์แบรนด์ Oculto ได้รับการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีสมาร์ทฉลาก, กับขวดที่สว่างขึ้นเมื่อที่จัดขึ้นโดยผู้บริโภค.

อ่านบทความเต็มรูปแบบ