แอตเทิลที่ดีที่สุดของป้ายใหัรสชาติเข้มระบบเลข

ดื่มกาแฟอย่างแท้จริงเมื่อเกินประสาทสัมผัสเมื่อตัดสินใจเลือกระหว่างความหลากหลายรสชาติมากมาย. ย่างอาหารเช้าหรือฟักทองรสลาเต้? Starbucks เป็นเจ้าของเครื่องชงกาแฟที่ดีที่สุดของซีแอตเติคือความพยายามที่จะใช้ความเครียดจากกระบวนการคัดเลือกโดยการทำให้การสื่อสารของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอักษรในแพคเกจ. แบรนด์เป็นกลิ้งออก "ระดับระบบ" หมายเลข 1 ตลอด 5 บนฉลากที่ช่วยลดความเข้าใจของความเข้มรสชาติโดยการกำหนดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แต่ละจำนวนในระดับ, กับ Brews ที่แข็งแกร่งที่ได้รับ 5.

Best