ภาชนะที่ใช้แทนน้ำตาลหวานบนความสะดวกสบาย spoonable

ภาชนะที่ใช้แทนน้ำตาลหวานบนความสะดวกสบาย spoonable

Sugarสารให้ความหวานธรรมชาติมักจะพบในซอง. Truvia, คาร์กิลของศูนย์แคลอรี่หวานธรรมชาติ, เพิ่มมิติอื่นที่มีภาชนะพลาสติก PET กว้างปากที่ช่วยให้ผู้บริโภคในการช้อนแทนน้ำตาลขวาออกจากแพคเกจ. ไหล่เบา ๆ -โค้งของขวดและปิดพลิกบนช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายกับผลิตภัณฑ์. โดยการเอาป้ายหดแขน, ขวดว่างเปล่า ชีวิตที่สอง เป็นภาชนะจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์.