ตุ่ม Twist ออกเป็นครั้งแรก

สายการประมงการปฏิวัติใหม่ที่ได้รับแพคเกจกระดาษ / พลาสติกที่เป็นต้นฉบับอย่างเท่าเทียมกันและเชื่อว่าจะเป็นคนแรกแพคเกจตุ่มบิดปิดที่เคย.

แหล่ง: www.packworld.com / เครื่องจักร
อ่านบทความเต็มรูปแบบ