การออกแบบบรรจุภัณฑ์ CAD

2D & 3การออกแบบ D CAD

ทีมออกแบบของเราในบ้านใช้ล่าสุด 2D & 3D ซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพในการออกแบบสูงสุด. เราสามารถให้ลูกค้าที่มีภาพวาดทางเทคนิคที่ครอบคลุม, 3visualisations D และภาพวาด CAD สุดท้าย.<

CAD เพื่อตัวอย่างคณะกรรมการ

ใช้ในบ้าน TPG ตัดตารางของเราสามารถที่จะสร้างแนวคิดแพ็คคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่จะเห็นภาพต้นแบบแพ็คและวาง & แพ็คทดสอบการขนส่ง.

CAD เพื่อแม่พิมพ์

TPG ของสามารถผลิตขึ้นรูป Vac, แม่พิมพ์ฉีดและแม่พิมพ์โดยใช้ระดับการทำงานของเราสูง CAD.