แบรดบูรี่ชีสของ

การพัฒนาชีวิตแพ็คชีสยาว Compartmented กับชีสอ่อนและแข็ง. แพ็คของสายการบินสำหรับผู้โดยสารทางธุรกิจและชั้นแรก.

แนวคิดการออกแบบไปจนถึงการผลิตรวมทั้งการสร้างต้นแบบ, CAD, อุปกรณ์ lidding อัตโนมัติ, จัดหาแพ็คและการเลือกผู้จัดจำหน่าย.