Eppendorf

การพัฒนาและการลดค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ในช่วงของตู้แช่แข็งตรง Eppendorf ของ. สินค้าจะถูกจัดส่งทั่วโลกทำให้ความต้องการสำหรับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์และมีคุณภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง. การออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างแพ็ค, การสร้างต้นแบบ, การทดสอบ, รายละเอียดเต็ม CAD, ใบเสนอราคาจัดจำหน่าย, นักบินและการดำเนินการ. โครงการส่งเงินฝากออมทรัพย์วัสดุบรรจุภัณฑ์ 29% และประหยัดแรงงาน 11%.