ที่ใช้ในครัวเรือนทำความสะอาดตลับอนุญาตให้มีความเงางามความผิดฟรี

ที่ใช้ในครัวเรือนทำความสะอาดตลับอนุญาตให้มีความเงางามความผิดฟรี

ขวดทำความสะอาดของใช้ในครัวเรือนทั่วไปจะถูกยกเลิกหลังการใช้งานมักจะสิ้นสุดในหลุมฝังกลบ. Planet People offers’ a solution for minimizing discarded waste with its new iQ household cleaners line. The twist on the trigger-spray bottle concept is that the cleaning concentrate—a chemical and toxin-free, plant-based formula—is contained in a separate cartridge inserted into the bottle. When the cleaner is used up, the old cartridge is recycled and a new one, along with more water, inserted in the bottle. Both the bottle and sprayer are reusable.

Household Cleaner