ชงอุปกรณ์ทางการแพทย์ Orthofix ทำงานร่วมกับ Placon

ชงอุปกรณ์ทางการแพทย์ Orthofix ได้ทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ Placon, เพื่อให้พอดีกับ 700 ผลิตภัณฑ์เทียมกระดูกสันหลังเป็นสี่ถาดกับยึด.

สถานที่