บรรจุภัณฑ์คณะกรรมการที่เป็นของแข็งจากมะเขือเทศ

โซลิดัสโซลูชั่นที่ทำงานเกี่ยวกับการปรับกระบวนการในการผลิตบอร์ดของแข็งที่มีเส้นใยพืชมะเขือเทศ.

อ่านบทความเต็มรูปแบบ