ภาชนะน้ำตาลแทนหวานกับความสะดวกสบาย spoonable

ภาชนะน้ำตาลแทนหวานกับความสะดวกสบาย spoonable

Sugarสารให้ความหวานธรรมชาติมักจะพบในซอง. Truvia, ศูนย์แคลอรี่สารให้ความหวานธรรมชาติของ Cargill, เพิ่มมิติอื่นที่มีภาชนะ PET กว้างปากที่ช่วยให้ผู้บริโภคที่จะช้อนแทนน้ำตาลขวาออกจากแพคเกจ. โถไหล่เบา ๆ -โค้งและปิดฝาพับด้านบนช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงสินค้า. โดยการเอาป้ายหดแขน, ขวดเปล่ามี ชีวิตที่สอง เป็นภาชนะที่เก็บที่มีประโยชน์.