สามารถพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการแบ่งบุหรี่?

บริษัท ยาสูบรณรงค์ต่อต้านแผนการที่จะนำซองบุหรี่ธรรมดาในสหราชอาณาจักรได้อย่างชัดเจนไม่เชื่อว่าลูกค้าของพวกเขา, เหมือนคนรักศิลปะสมัยใหม่, จะดึงดูดสี่เหลี่ยมว่างเปล่า.

อ่านบทความเต็มบน FT