ฉลากช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความถูกต้องสำหรับการใช้ยา

ฉลากช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความถูกต้องสำหรับการใช้ยา

Label enhances นวัตกรรมในการพิมพ์ฉลากฉลาก SL-Pharma หวี Schreiner Medipharm ของ, กับการพิมพ์จอแบนพิเศษในการผลิตอย่างชัดเจนชื่อผู้ป่วยและข้อมูลที่สำคัญเมื่อการบริหารจัดการยาเสพติดให้กับผู้ป่วยจำเป็นสำหรับความเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิในการใช้ยาที่เหมาะสม. ป้ายนอกจากนี้ยังมีความสะดวกในการใช้งานในยา multidose. หลังจากเปิดป้ายบน, ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้โดยอัตโนมัติภายใต้“เพิ่มขึ้น” สำหรับง่ายและมีประสิทธิภาพลอกออก, แม้จะมีมือที่สวมถุงมือ.