บรรจุภัณฑ์กับจมูกในตัว

ปริญญาเอกผู้สมัคร Jenneke Heising กำลังทำงานอยู่บนบรรจุภัณฑ์กับจมูกในตัวที่สามารถบอกวิธีมาร์ทโฟนเป็นปลาสด, ก่อนที่ผู้บริโภคจะซื้อมัน.

อ่านบทความเต็มรูปแบบ