Tag Archives: พลาสติกชีวภาพ

มหาวิทยาลัย Loughborough & ทีพีจี

สนับสนุนการพัฒนาและ trialling ของเครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ไบโอโพลิเมอร์

อ่านเพิ่มเติม »