Tag Archives: ทีพีจี

มหาวิทยาลัย Loughborough & ทีพีจี

สนับสนุนการพัฒนาและ trialling ของเครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ไบโอโพลิเมอร์

อ่านเพิ่มเติม »

นวัตกรรม MUNCHCUP บรรจุภัณฑ์ป้องกันการรั่วไหลของชนะทอง

เหรียญทองจากการเลี้ยงดูการปฏิบัติ & นิตยสารตั้งครรภ์

อ่านเพิ่มเติม »